Hotel Komodor

Hrvatska · DUBROVAČKA RIVIJERA · Dubrovnik Masarykov put 5, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

+385 (0) 20 433 673
+385 (0) 20 437 333
Da

Detalji

Hotel Komodor jedan je od najstarijih hotela na poluotoku Lapadu i tipičan je primjer stare dubrovačke gradnje u kamenu.
Uživajte u intimi, visoko personaliziranoj usluzi i sitnim zadovoljstvima koje Vam pruža ovaj mali dubrovački hotel.

 


Lokacija, adresa i mapa