Hotel Splendid

Hrvatska · DUBROVAČKA RIVIJERA · Dubrovnik Masarykov put 10, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

+ 385 (0) 20 43 35 60
+ 385 (0) 20 43 35 70
Da

Detalji

 

Mediteranski vrt u kojem je smješten hotel, intimna plaža, pogled na arhipelag Elafita te profesionalna usluga tvore doživljaj Dalmacije vrijedan sjećanja.


Lokacija, adresa i mapa